Musisz uaktualnić Flash Playera
Biznes plan

Najlepszym sposobem udowodnienia bankierom i inwestorom, że jesteś warty finansowego wsparcia, jest przedstawienie im wspaniałego biznes planu.

Sporządzimy biznes plan, który będzie przejrzysty, konkretny i realistyczny, pokażemy, że masz narzędzia, talent i zespół, który może go urzeczywistnić. Twój biznes plan musi być jak twoja karta telefoniczna, która umożliwi Ci prowadzenie rozmowy, podczas której przekonasz inwestorów i osoby od których zależy przyznanie Ci kredytu, że możesz wprowadzić swój plan w życie.
Kiedy już zbierzesz pieniądze na rozpoczęcie, rozwinięcie lub uzyskanie wsparcia  dla swojej działalności, twój biznes plan posłuży jako mapa drogowa w twoim biznesie. To nie jest statyczny dokument, który tworzy się tylko raz. Często będziesz się do niego odwoływał, upewniając się, że podążasz w dalszym ciągu w dobrym kierunku i nie zapominasz o żadnym z etapów. On będzie się zmieniał i rozwijał, razem z rozwojem twojego biznesu.

Jeżeli szukasz funduszy u inwestorów, z pewnością będziesz potrzebował b. dobrego biznes planu, który jest dobrze przemyślany i stworzony zgodnie z rozumowaniem biznesowym.

Jeżeli zabiegasz o kredyt w banku na rozpoczęcie biznesu, pracownik działu kredytowego może zasugerować Ci kredyt dla małych przedsiębiorstw, który wymaga posiadania biznes planu.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zwracasz się do banku o kredyt na rozwój, w wielu przypadkach nie będziesz potrzebował biznes planu, jeżeli jednak będziesz go posiadał, szanse pozytywnego rozpatrzenia twojego podania znacznie wrosną.
 
Biznes plan odpowiada na trzy zasadnicze pytania

•    Gdzie jest przedsiębiorstwo dzisiaj?
•    Gdzie ma być w przyszłości?
•    Jakie kroki należy podjąć, aby przedsiębiorstwo doszło, tam dokąd zamierza?
Aktualności:
Przed rekomendacją S nie uciekniemy
Co to oznacza dla klientów, którzy planują zakup nieruchomości w najbliższym czasie? Przede wszystkim zamknięcie drogi do zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego. Do tej pory banki, które i tak prowadzą w Polsce politykę, udzielały kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. Od 1 stycznia 2014 to się niestety zmieni i z każdym rokiem sytuacja będzie się pogarszać, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła systematycznie obniżać wskaźnik LtV o 5 proc, aż do poziomu 80 procent w 2017 roku. Choć kryzys finansowy doskwiera Polakom zdecydowanie mniej niż mieszkańcom południa Europy, to i tak wszyscy odczuwamy jego skutki. Widać to także na rynku mieszkaniowym - spada dynamika sprzedaży nowych lokali, mimo że ceny są niższe niż kilka miesięcy temu. Proponowane ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych niestety wcale tej sytuacji nie poprawią. Jakie są więc najważniejsze założenia Rekomendacji S? o pierwsze, KNF praktycznie całkowicie ogranicza kredytowanie w walutach obcych. Po drugie, obniżona znacznie zostaje wartość wskaźnika LtV: "w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 80% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie, przy czym: • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu: • 85% lub, • 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
Opolskie Centrum Kredytowo - Leasingowe ul. Marka Prawego 30, 47-100 Strzelce Opolskie
Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kredyty | Fundusze UE dla firm | Leasing | Biznes plan | Partnerzy | Kontakt