Musisz uaktualnić Flash Playera
Fundusze

Przystąpienie Polski do struktur unijnych daje szerokie możliwości polskim podmiotom publicznym oraz polskim przedsiębiorstwom, które mają możliwość skorzystania z bezzwrotnych dotacji, stanowiące narzędzie realizacji polityki regionalnej UE. Dotacje unijne są zasobem finansowym, który pomaga w modernizacji oraz restrukturyzacji gospodarek krajów UE poprzez zwiększanie spójności gospodarczej oraz społecznej tych państw.

Polscy przedsiębiorcy w latach poprzednich skorzystali już z dotacji unijnych i po raz kolejny mają szansę otrzymania dużych pieniędzy, które można przeznaczyć na realizację dowolnej inwestycji, po uwzględnieniu ogólnych wymogów unijnych.

Opolskie Centrum Kredytowo - Leasingowe specjalizuje się w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dotyczących min.: udzielania dotacji na inwestycje dla przedsiębiorstw. Specjaliści firmy pomogą krok po kroku przejść przez etap projektowania i realizacji wniosku o dotację, zapewniając:

•    INDYWIDUALNE DORADZTWO

•    WSZECHSTRONNĄ  ANALIZĘ

•    OPRACOWANIE PROJEKTU

•    KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ

•    SKUTECZNE ROZLICZENIE

Aktualności:
Przed rekomendacją S nie uciekniemy
Co to oznacza dla klientów, którzy planują zakup nieruchomości w najbliższym czasie? Przede wszystkim zamknięcie drogi do zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego. Do tej pory banki, które i tak prowadzą w Polsce politykę, udzielały kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. Od 1 stycznia 2014 to się niestety zmieni i z każdym rokiem sytuacja będzie się pogarszać, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła systematycznie obniżać wskaźnik LtV o 5 proc, aż do poziomu 80 procent w 2017 roku. Choć kryzys finansowy doskwiera Polakom zdecydowanie mniej niż mieszkańcom południa Europy, to i tak wszyscy odczuwamy jego skutki. Widać to także na rynku mieszkaniowym - spada dynamika sprzedaży nowych lokali, mimo że ceny są niższe niż kilka miesięcy temu. Proponowane ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych niestety wcale tej sytuacji nie poprawią. Jakie są więc najważniejsze założenia Rekomendacji S? o pierwsze, KNF praktycznie całkowicie ogranicza kredytowanie w walutach obcych. Po drugie, obniżona znacznie zostaje wartość wskaźnika LtV: "w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 80% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie, przy czym: • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu: • 85% lub, • 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
Opolskie Centrum Kredytowo - Leasingowe ul. Marka Prawego 30, 47-100 Strzelce Opolskie
Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kredyty | Fundusze UE dla firm | Leasing | Biznes plan | Partnerzy | Kontakt