Musisz uaktualnić Flash Playera
Wybierz Kredyty

Kredyty dla gospodarstw rolnych


Preferencyjne kredyty inwestycyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego. Dzięki dopłatom ARiMR oprocentowanie kredytów jest bardzo niskie, a kredytobiorca spłaca tylko część należnych odsetek. W zależności od celu przedsięwzięcia pomożemy zrealizować inwestycję, napisać biznes plan, wypełnić wniosek kredytowy, wyszukać najlepszy bank w ramach dostępnych kredytów z linii:

Linie kredytowe Przeznaczenie kredytu (cel) Mak. okres kredytowania
nMR kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia 15 lat
nIP kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych 8 lat
nKZ kredyt na zakup gruntów rolnych. Kredyty mogą być udzielane do dnia 31.12.2009 r. 15 lat
nNT kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu 15 lat
nGR kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) 20 lat
nGP kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone  na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.). 15 lat
nKL kredyty inwestycyjne, obrotowe na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej znajdującym się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi w zależności od celu 5 - 8 lat
Aktualności:
Przed rekomendacją S nie uciekniemy
Co to oznacza dla klientów, którzy planują zakup nieruchomości w najbliższym czasie? Przede wszystkim zamknięcie drogi do zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego. Do tej pory banki, które i tak prowadzą w Polsce politykę, udzielały kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. Od 1 stycznia 2014 to się niestety zmieni i z każdym rokiem sytuacja będzie się pogarszać, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła systematycznie obniżać wskaźnik LtV o 5 proc, aż do poziomu 80 procent w 2017 roku. Choć kryzys finansowy doskwiera Polakom zdecydowanie mniej niż mieszkańcom południa Europy, to i tak wszyscy odczuwamy jego skutki. Widać to także na rynku mieszkaniowym - spada dynamika sprzedaży nowych lokali, mimo że ceny są niższe niż kilka miesięcy temu. Proponowane ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych niestety wcale tej sytuacji nie poprawią. Jakie są więc najważniejsze założenia Rekomendacji S? o pierwsze, KNF praktycznie całkowicie ogranicza kredytowanie w walutach obcych. Po drugie, obniżona znacznie zostaje wartość wskaźnika LtV: "w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 80% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie, przy czym: • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu: • 85% lub, • 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
Opolskie Centrum Kredytowo - Leasingowe ul. Marka Prawego 30, 47-100 Strzelce Opolskie
Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kredyty | Fundusze UE dla firm | Leasing | Biznes plan | Partnerzy | Kontakt