Musisz uaktualnić Flash Playera
Leasing

Alternatywą dla niektórych planowanych inwestycji jest leasing. Leasing jest to określona forma dzierżawy maszyn, środków transportu i urządzeń produkcyjnych, która polega na udostępnieniu ich z prawem zakupu do określonego terminu.
Ekonomiczny sens leasingu wyraża się zatem w możliwości trwałego korzystania z dóbr o charakterze produkcyjnym i używania ich do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za określoną opłatę pieniężną tj. ratę leasingową.

W ramach rozwoju gospodarczego oraz coraz to większego zainteresowania nabywców formą leasingu  na polskim rynku rozpoczęło działalności kilkadziesiąt wyspecjalizowanych firm, oferujących szeroko pojęty produkt leasingowy.    
Wybranie oferty najtańszej, a jednocześnie o optymalnych dla Państwa parametrach, jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mamy przyjemność przedstawić ofertę naszej firmy, polegającą min. na profesjonalnym doradztwie w tematyce leasingu, w zakresie  porównania i przedstawienia najkorzystniejszej oferty.
Świadczona przez nas usługa jest darmowa dla Państwa, a nasz zysk wynika z podziału prowizji z daną firmą leasingową, który nie zwiększa wartości prezentowanej oferty.

Korzyści wynikające ze współpracy z Opolskim Centrum Kredytowo - Leasingowym:

•    NIE POBIERAMY OPŁAT ANI PROWIZJI,
•    NEGOCJUJEMY Z LEASINGODAWCĄ WARUNKI PAŃSTWA UMOWY,
•    POMAGAMY ZAOSZCZĘDZIĆ CENNY CZAS, PONIEWAŻ PRZEDSTAWIAMY KILKA OFERT W JEDNYM CZASIE,
•    POMAGAMY ZAOSZCZĘDZIĆ PAŃSTWA PIENIĄDZE, PREZENTUJĄC PORÓWNANIE KILKU OFERT,
•    WYSZUKUJEMY OFERTĘ LEASINGU POD KATEM DOTACJI Z UE.
Aktualności:
Przed rekomendacją S nie uciekniemy
Co to oznacza dla klientów, którzy planują zakup nieruchomości w najbliższym czasie? Przede wszystkim zamknięcie drogi do zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego. Do tej pory banki, które i tak prowadzą w Polsce politykę, udzielały kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. Od 1 stycznia 2014 to się niestety zmieni i z każdym rokiem sytuacja będzie się pogarszać, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła systematycznie obniżać wskaźnik LtV o 5 proc, aż do poziomu 80 procent w 2017 roku. Choć kryzys finansowy doskwiera Polakom zdecydowanie mniej niż mieszkańcom południa Europy, to i tak wszyscy odczuwamy jego skutki. Widać to także na rynku mieszkaniowym - spada dynamika sprzedaży nowych lokali, mimo że ceny są niższe niż kilka miesięcy temu. Proponowane ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych niestety wcale tej sytuacji nie poprawią. Jakie są więc najważniejsze założenia Rekomendacji S? o pierwsze, KNF praktycznie całkowicie ogranicza kredytowanie w walutach obcych. Po drugie, obniżona znacznie zostaje wartość wskaźnika LtV: "w momencie udzielania kredytu nie powinna przekraczać poziomu 80% lub 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie, przy czym: • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie do 31 grudnia 2014 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 95%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu 90%, • dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie powstałych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość wskaźnika LtV nie powinna przekraczać poziomu: • 85% lub, • 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym, lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
Opolskie Centrum Kredytowo - Leasingowe ul. Marka Prawego 30, 47-100 Strzelce Opolskie
Strona główna | O firmie | Wycena nieruchomości | Kredyty | Fundusze UE dla firm | Leasing | Biznes plan | Partnerzy | Kontakt