Najnowsze informacje


Dodano: 18/04/2023
Bezpieczny kredyt 2% z wsparciem budżetu Państwa

Bezpieczny kredyt 2% 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU:

 • Single,
 • Małżeństwa,
 • Para w związku nieformalnym posiadająca co najmniej 1 dziecko,
 • Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat. W przypadku małżeństw lub par, wspólnie wychowujących co najmniej jedno dziecko, wystarczy, że kryterium wieku zostanie spełnione przez przynajmniej jedną osobę.

 

Kredytobiorca powinien:

 1. posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać,
 2. przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
 • nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • nie posiadać obecnie i w ostatnich 36 miesiącach nie posiadać kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania, domu, spółdzielczego prawa czy budowę domu ( *przeszkodą nie jest kredyt na zakup działki budowlanej).

 

WYJĄTKI OD ZASADY PIERWSZEGO W ŻYCIU MIESZKANIA CZY DOMU:

Wyjątek 1) w przypadku, gdy o kredyt chce wnioskować 1 z małżonków posiadających rozdzielność majątkową, a 2 w przeszłości posiadał mieszkanie lub dom. Uzyskanie kredytu będzie możliwe, jeśli to mieszkanie zostało sprzedane przed zawarciem małżeństwa.

Wyjątek 2) gdy mamy parę w związku nieformalnym, posiadającą wspólne dziecko, prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, ale o kredyt chce wnioskować tylko jedno z nich, a drugie w przeszłości posiadało dom lub mieszkanie. Uzyskanie kredytu będzie możliwe, jeśli ta nieruchomość została sprzedana przed urodzeniem się dziecka.

Wyjątek 3) kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego mogli odziedziczyć do 50% udziałów w jednej nieruchomości. Otrzymają jednak kredyt tylko jeśli nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy. Kredyt nie może jednak zostać przeznaczony na wykup udziałów, lecz na zakup jakiegoś innego mieszkania.

Wyjątek 4) kredytobiorca i osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego posiadają lub posiadały jeden dom lub mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

Wyjątek 5) kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe posiadał prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które było nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, które kredytobiorca ten lub osoba ta zbyli przed ukończeniem 18 lat.

 

CELE MOŻLIWE W PROGRAMIE:

 • budowa domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie, oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończenie,
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

 

Ustawa nie przewiduje limitu powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

 

Brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości.

 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU I WKŁADU WŁASNEGO:

 • 500 tys zł – dla 1 os. w gospodarstwie domowym.
 • 600 tys zł – dla małżeństwa lub rodziców z co najmniej 1 dzieckiem.

 

Wkład własny nie może być wyższy niż:

 1. 200 tys zł.
 2. Nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.

 

Minimalny okres kredytowania - 15 lat.

Oprocentowanie stałe.

Dopłaty przez 10 lat.

Raty malejące.

 

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU PRZY BUDOWIE DOMU:

Jeśli wkładem własnym jest wyłącznie działka to suma wartości działki i kwoty kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Jeśli celem jest dokończenie budowy to :

 • suma wartości działki, wykonanych prac i kwoty kredytu max. 1 mln zł.

 

 Jeśli wartość wkładu własnego jest wyższa niż 200 tys zł to maksymalna kwota kredytu jest niższa i wynosi :

 • 100 tys zł –dla singla.
 • 150 tys zł –dla rodziny.

 

Dopłaty mają być wypłacane przez 10 lat.

 

Wypłata kolejnych dopłat może jednak zostać wstrzymana wcześniej. Będzie to miało miejsce gdy:

 • W okresie 24 miesięcy od zgłoszenia zakończenia budowy domu czy nabycia mieszkania, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców.
 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona.
 • W okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
 • Jeśli w okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabył prawo własności innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo nabył spółdzielcze prawo dotyczące innego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
  Wyjątek – chyba, że prawo to nabył w drodze dziedziczenia;
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym, chyba że:
  a) jest w nim ono dalej prowadzone przez drugiego z kredytobiorców, albo
  b) zaprzestanie to nastąpiło w związku wyłączeniem tego lokalu albo tego domu z użytkowania, z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy.
 • W okresie otrzymywania dopłat w stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość.
 • W okresie otrzymywania dopłat stroną umowy bezpiecznego kredytu 2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek < 45 lat.
 • W okresie otrzymywania dopłat dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, a spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub łącznie z wniesionym wkładem własnym kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.
 • W okresie otrzymywania dopłat zmieniono oprocentowanie ze stałego na zmienne.
 • W okresie otrzymywania dopłat pozwoli zamieszkać w mieszkaniu/domu osobie, która jest drugim rodzicem wspólnego dziecka, a która posiadała już mieszkanie lub dom. To samo wykluczenie dotyczy osoby, która nie jest rodzicem, ale w ostatnich 12 miesiącach była członkiem gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

 

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

 

Początkowo będzie znane oprocentowanie tylko w pierwszym okresie 5 lat. Po 5 latach ponownie będzie ustalone oprocentowanie kredytu i nowa wysokość dopłat.

 

CZY MOŻNA NADPŁACAĆ BEZPIECZNY KREDYT 2%?

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części Bezpiecznego Kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

 1. spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu,
 2. spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego),
 3. łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, tj. 200 tys. zł,
 4. łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

 

Już dziś umów się na bezpłatne konsultacje, zbadanie zdolności kredytowej i poznaj oferty 14 banków w jednym miejscu.

77 461 30 68

Na bezpłatnym umówionym spotkaniu powiemy o zakresie całości wymaganych dokumentów,

jak i co przygotować pod konkretny cel, z wyliczeniem zdolności kredytowej i szacunkowej raty.

 

Bezpieczny kredyt 2% z wsparciem budżetu Państwa

 

 « Wróć

Bez prowizji Symulacja rat

Kalkulator pomoże obliczyć przybliżoną wielkość raty kredytu. Sprawdź jaka opcja będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.


Zobacz więcej
Laptop
Dlaczego warto wybrać nas
BOX DLACZEGO
Wybór banku, który zapewni Ci najlepsze warunki
BOX DLACZEGO
Dopasowanie raty kredytu do Twoich możliwości
BOX DLACZEGO
Wybór najkorzystniejszego dla Ciebie rozwiązania
BOX DLACZEGO
Wynegocjujemy z bankiem najlepsze dla Ciebie warunki kredytowania, najniższe opłaty i prowizje
BOX DLACZEGO
Sprawdzanie umów kredytowych przed podpisaniem pod kątem twojego bezpieczeństwa
BOX DLACZEGO
Wykorzystując naszą wiedzę i szerokie doświadczenie, oszczędzasz swój czas i pieniądze
partnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzypartnerzy
button_serwis